|
|
|
پنجشنبه ۱۰ فروردين ۱۳۹۶   
نام نفیسه آقابابائی مرتبه علمی مربی
گروه آموزشی مهندسی شیمی پست الکترونیک aghababaei@tafreshu.ac.ir
سمت مدیر مسئول خبرنامه دانشگاه، رئیس آزمایشگاه مرکزی دانشگاه تلفن 086-36241-570
زمنیه های تحقیقاتی جداسازی، مهندسی محیط زیست و شبیه سازی
آدرس صفحه شخصی http://aghababaei.tafreshu.ac.ir
نام احمد بیات مرتبه علمی استادیار
گروه آموزشی مهندسی شیمی پست الکترونیک bayat@tafreshu.ac.ir
سمت مدیر گروه مهندسی شیمی تلفن 086-36241-326
زمنیه های تحقیقاتی زیست سوخت ها، سیستم های واکنشی، کاتالیست، مدلسازی و شبیه سازی فرایندها، طراحی فرایندهای شیمیایی، تصفیه آب و پساب
آدرس صفحه شخصی http://bayat.tafreshu.ac.ir
نام مینو شریعتی مرتبه علمی مربی
گروه آموزشی مهندسی شیمی - شیمی تجزیه پست الکترونیک shariati@tafreshu.ac.ir
سمت - تلفن 086-36241-323
زمنیه های تحقیقاتی مطالعات الکتروشیمی، مطالعات نانو کاتالیستها و شبیه سازی
آدرس صفحه شخصی http://shariati.tafreshu.ac.ir
نام امیر مصیبی مرتبه علمی استادیار
گروه آموزشی مهندسی شیمی پست الکترونیک mosayebi@tafreshu.ac.ir
سمت - تلفن 086-36241-263
زمنیه های تحقیقاتی کاتالیست، مدلسازی و شبیه سازی فرایندها، سیستم های واکنشی، ازدیاد برداشت نفت، تصفیه آب و پساب
آدرس صفحه شخصی http://mosayebi.tafreshu.ac.ir
نام آرین یونسی مرتبه علمی استادیار
گروه آموزشی مهندسی شیمی - پالایش نفت و گاز پست الکترونیک younesi@tafreshu.ac.ir
سمت - تلفن 086-36241-350
زمنیه های تحقیقاتی فرآیند های پالایش نفت و گاز، نانو تکنولوژی
آدرس صفحه شخصی http://younesi.tafreshu.ac.ir
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه تفرش می باشد.