اطلاعیه مهم اخذ پروژه

اطلاعیه مهم اخذ پروژه

۳۰ دی ۱۳۹۸ | ۱۰:۳۱ کد : ۵۰۴۷ رویدادها و اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۸۶

دانشجویانی که متقاضی دریافت پروژه برای نیمسال تحصیلی ۹۸-2می باشند، بعد از هماهنگی با استاد راهنما و تکمیل فرم مربوطه، درخواست خود را حداکثر تا روز یک شنبه مورخ ۱۳۹۸/11/۲7 به دفتر گروه تحویل دهند.


( ۲ )

نظر شما :