امتحانات دروس دکتر مصیبی

امتحانات دروس دکتر مصیبی

۲۷ فروردین ۱۴۰۰ | ۱۱:۰۰ کد : ۵۸۹۱ رویدادها و اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۶۹

زمان امتحانات دروس دکتر مصیبی به شرح ذیل می باشند:

امتحان انتقال جرم از فصل سوم کتاب بهمنیار روز یکشنبه مورخ 1400/2/5 ساعت 8

امتحان انتقال حرارت 2 از فصل دوم (جوشش و میعان) روز یکشنبه مورخ 1400/2/12 ساعت 13:30

امتحان موازنه انرژی و جرم از فصل دوم روز یکشنبه مورخ 1400/2/19 ساعت 16

امتحان انتقال جرم از فصل چهارم (ضرایب انتقال جرم) روز یکشنبه مورخ 1400/2/19 ساعت 8

امتحان انتقال حرارت 2 از فصل مبدل های حرارتی (فصل سوم) روز یکشنبه مورخ 1400/2/26 ساعت 13:30


( ۲ )

نظر شما :