قابل توجه دالنشجویان آز کنترل فرایند

قابل توجه دانشجویان آز کنترل فرایند

اطلاعیه
۰۱ آبان ۱۴۰۱ | ۱۵:۰۵ کد : ۶۶۹۷ رویدادها و اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۵۹

کلاس آز کنترل فرایند روز دوشنبه مورخ 1401/08/2 

گروه اول و دوم در آز مایشگاه حضور داشته باشند


( ۱ )

نظر شما :