زمینه تحقیقاتی اساتید گروه

مهمترین زمینه های مطالعاتی و تحقیقاتی اساتید گروه مهندسی شیمی به شرح ذیل می باشد:

دکتر آرین یونسی

پالایش نفت و گاز

دکتر احمد بیات

طراحی فرآیندهای شیمیایی، مدلسازی و شبیه سازی فرایندها، واکنش های شیمیایی، زیست سوخت ها، کاتالیست، تصفیه آب و فاضلاب

دکتر امیر مصیبی

کاتالیست، مدلسازی و شبیه سازی فرایندها، واکنش های شیمیایی، تصفیه آب و فاضلاب، EOR

مهندس نفیسه آقابابایی

تصفیه پساب صنعتی، جداسازی، محیط زیست و شبیه سازی

مهندس مینو شریعتی

سنتز الکتروشیمی، سنتز کاتالیست و نانوذرات، محیط زیست

 

آخرین ویرایش۱۰ آبان ۱۳۹۵