کارمندان

تعداد بازدید:۲۳۹۲

مسئول دفتر و کارشناس آموزشی گروه مهندسی شیمی

معصومه غفاری

ایمیل: chem-eng@tafreshu.ac.ir

شماره تماس:08636241350

 

 

 

مسئول آزمایشگاه ها

  نبی اله باقری

ایمیل: n.baghery@tafreshu.ac.ir

شماره تماس:08636241313

آخرین ویرایش۰۵ مهر ۱۳۹۵