پژوهش

تعداد بازدید:۱۴۱۳

                        فعالیت پژوهشی اساتید گروه مهندسی شیمی دانشگاه تفرش:

 

دکتر آرین یونسی

 

پالایش نفت و گاز

 

دکتر احمد بیات

 

 

طراحی پایه و تفصیلی فرآیندهای شیمیایی، واکنش های شیمیایی، سوخت های فسیلی و زیستی، سنتز کاتالیست ها

 

دکتر امیر مصیبی

 

 

سنتز کاتالیست، مدلسازی و شبیه سازی فرایندها، واکنش های شیمیایی، EOR

 

مهندس نفیسه آقابابایی

 

تصفیه پساب صنعتی، جداسازی، محیط زیست و شبیه سازی

 

مهندس مینو شریعتی

 

سنتز الکتروشیمی، سنتز کاتالیست و نانوذرات، محیط زیست

 

 
آخرین ویرایش۲۵ مهر ۱۳۹۵