مدیریت

مدیر گروه: دکتر احمد بیات

پست الکترونیک :bayat@tafreshu.ac.ir

آدرس صفحه شخصی: http://bayat.tafreshu.ac.ir

تلفن: 08636241350

آخرین ویرایش۰۵ مهر ۱۳۹۵